Gråtådalstua-Beiarstua

Publisert den

Etappe én på turen fra Glomfjord over Saltfjellet til Bleiknesmo ved E6 i Saltdal. 7,5 mil over fjellet og fra hytte til hytte. Hele turen tar seks dager og naturopplevelser er garantert.

Kart med GPS spor over turen fra Gråtådalstua til Beiarstua.

beiarstua

Gråtådalstua ligge på ca. 600 moh og turen går opp Glimmerfjellet der turens høyeste punkt ligger på ca. 900 moh. Brattest går det nedover på turens siste del der nedstigningen til Beiarstua begynner. Fra 600 moh går en her ned helt til 120 moh.

gratadalstua

Det lover å bli en varm dag. Turens varmeste dag kanskje. Tidlig om morgenen viser gradestokken allerede 17 grader i skyggen. Bare å huske at en drikker nok og hver gang en har mulighet til å gjøre det. Et siste blikk tilbake til Gråtådalstua og dalen oppover for så å starte turen i retning Beiarstua.

28539712186_bc8a86f8d5_oEn kikk på kartet i forkant av turen viste at en kommer til å se en del breer underveis. Breene lar ikke vente på seg altfor lenge og her ligger Leirbreen og Hengfonna. Den markerte dalen innover er Vegdalen, dalen som før i tiden var den vanlige ruta for å komme seg fra Beiarn til Meløy.

28288089560_f1c613fa7b_o

Hengfonna er del av Simlebreen og helt til venstre ser en Vegdalen. Terrenger skråner slakt oppover og det er lett gått terreng igjen fra Gråtådalstua. En ser tydelig at dette er en mye brukt sti fra Retning Beiarn.

27955162944_282d6bca1b_oPerspektivet forandrer seg bestandig. Et kort stopp og en får ikke bare øyet på Vegdalen og Hengfonna, men også fjellmassivet i Glomfjord. Helt borterst og ovenfor Vegdalen ser en toppene og det området som er utgangspunktet for turen over fjellet til Bleiknesmo.

27955167434_0d1d001f5e_o

Litt annet perspektiv på Simlebreen. Her fra Meløy/Gildeskål med Seglfjellet i forgrunnen. Ruta fra Gråtådalstua til Beiarstua går i dalen bakom Simlebreen.

4God driv forbi Glimmerfjellet. Her er det ikke noe vann å hente. De siste dagene har det vært lite nedbør og på denne siden av fjellet er det heller ikke noen snø lenger som kunne smelte. Siste mulighet for påfyll av vann har vært og det er noen kilometer til Beiarstua igjen.

27955190084_9d2ec9397c_o

Vegviseren peker mot dagens turmål: Beiarstua. I bakgrunnen ser en Skjellåfonna og Jervåfonna. Begge er del av Simlebreen.

28288099230_9efcb4e9d4_o

Landskapet åpner seg mot øst. Der borte ligger Saltfjellet og landskapet står i stor kontrast til det som ligger bak.

28465860642_4a4576e6be_o

Nedre Gråtådal og Beiardalen er ikke langt unna. Turen går videre på ryggen mellom nettopp disse dalene. Nedstigningen begynner ca. der hvor den skogkledde åsen i midten av bildet ligger. Frem dit finnes det ikke noen trær i dens skygge en kunne ta seg en hvile.

27955197994_e6da091ee1_oPlanen er å gå fra hytte til hytte, men dersom en går alene vet en ikke hva som skjer underveis. Derfor full oppakning med telt og jervenduk for å kunne klare seg noen døgn alene.

28572290255_da26da6d7c_o

Her det det avslappende tusling på ryggen mellom Gråtådalen og Beiardalen. Slakt går det nedover og det er en fryd å gå i lav gir med tung sekk.

27955262644_9558774ffe_oFra litt større avstand ser Simlebreen enda mer imponerende ut.

28494431481_2272a0a64f_oEn nærmer seg skoggrensen og kratt og bjørk begynner å dukke opp på ryggen nedover mot Beiarstua.

28465986292_65119077ac_oBeiardalen er frodig og fremme ved Beiarstua venter en nydelig foss med kaldt vann å kjøle seg ned i.

28288186730_a040943fe0_o

Beiarstua øverst i Beiardalen. Her er det mange sengeplasser og DNT hytta har en fin beliggenhet i furuskogen.

28288218350_1bdff9516c_o

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *