Kjeskelvika

Publisert den

Kart med GPS spor over turen til Kjeskelvika. Turen starter rett øst for Kirkegården på Skjånes der det er noen parkeringsplasser.

Fjelltur der en får både hav og fjell uten store høydeforskjell. Sti første delen langs sjøen til Kjeskelvika og derfra runder en Hamnesfjellet.

Rundturen starter i Ytterhopbukta og forbi det gamle huset en ser til venstre. Så følger stien strandkanten og utover bukta.

Stien går ikke helt ned ved sjøen, men noen høydemeter lenger oppe. I Kjeskelvika stod det en gård før i tiden og eneste mulighet å komme seg til Sjåvik var enten med båt eller til fots.

Dette her er altså “veien” en gikk før. I dag er det fortsatt en godt synlig sti en kan følge for å komme seg til Kjeskelvika.

Blikk tilbake i retning Skjånes. Nesset og Ytre Hop med noe bebyggelse helt ytterst på Skjånes. I dag er det en god del fritidsbebyggelse på Skjånes etter at mange er flyttet ut og det bare er få fastboende igjen her.

Hopsfjorden som en ser i forgrunnen går etter hvert over i Tanafjorden. I det fjerne ser en landmassen som hører til Varangerhalvøya og som ligger på østsiden av Tanafjorden.

Turen går nå videre langs sjøen. Fjellet i midten heter Klubben og Kjeskelvika ligger til venstre før en kommer til Klubben.

Stien svinger til venstre inn i Kjeskelvika. Borte ser en gården som er fraflyttet for mange år siden. Området rundt gården er fint og slett og skråner bare svakt oppover.

Kjeskelvika med Klubben i bakgrunnen.

Gården i Kjeskelvika. Til høyre ser en et naust som har falt ned for mange år siden. Det er verdt å ta en titt på det før en fortsetter turen oppigjennom dalen.

Litt kronglete å gå på en rullesteinstrand slik den er typisk flere plasser i området.

Naustet har nok sett sine beste tider. Det har vært et forholdsvis stort naust og ble også brukt til oppbevaring av noe utstyr og maskiner som ble brukt for å drive går her ute.

Ikke langt fra falleferdig er gårdshuset. Etter at folk flyttet herifra ble det ikke vedlikeholdt. Det må ikke mange år til før vind og vær setter sine spor.

Så går turen videre oppover Kjeskelvikdalen. Terrenget skråner svakt oppover og det er lettgått terreng.

En artig terrengformasjon der det åpenbart er gode forhold for noen trær.

Ser man nøye etter oppdager man reinsdyret på bildet. Dette er heller ikke noe uvanlig syn på denne turen. Spesielt her i dalen har det vært en del reinsdyr på beite.

Et blikk tilbake Kjeskelvikdalen og sørover mot Kjeskelvika. På den andre siden av fjorden ligger Langfjordodden og Langfjorden.

Lenger oppe i dalen ligger Kjeskelvikvannet. Stien er merket og går på sørsiden av vannet.

Kjeskelvikvannet og utsikten østover. Stien fra Kjeskelvikdalen går på ligger nå på høyre siden av vannet og kommer opp fra Kjeskelvikdalen som likeså ses på høyre siden av bildet.

Nå er det bare å følge dalen i retning vest. Her kan det være litt vanskelig å få øyet på stien, men retningen gir seg egentlig selv.

Så er neste vannet Bjørnelvvannet. Ta med fiskestang for å få noen fisk her. Utløpet av Bjørnelvvannet krysses før en følger dalen nedover.

Bjørnelva og Bjørnelvvdalen. Når en følger dalen nedover kommer en igjen til fjorden der stien gikk til Kjeskelvika.

Litte lenger nede i Bjørndalen er det grønt og frodig igjen. Noen små trær trives åpenbart her.

Utsikt i retning sør mot Langfjorden og Tanafjorden. Stien er nokså tydelig her og en kan kjenne igjen landskapet fra turen til Kjeskelvika. Kommer man til stranda er det bare å følge stien tilbake til turens utgangspunkt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *